செவ்வாய், செப்டம்பர் 01, 2009

believe Quran is from GOD because

//
We Muslims believe Quran is from GOD because,

a) The style of Eloquence it contains.
b) Its moral values. So perfect and makes lot of sense
c) The immediate impact it creates on the reader, Quran is so powerful, dynamic and it makes the non-muslim reader at least to think for the second time about their faith.
d) And finally it’s scientific things which are proved so accurate with modern established science. I think enough evidence I have given regarding this (by the way where it you get that “cylinder” “two dimensional” kind of explanations from, imm). I already said, Quran is not the book revealed to explain science to the people, it contains Signs. While talking about Signs, it touches on Science.
//

if any book that contains the above would be accepted as "from god?"

1) Tamilians know that Thirukural contains an eloquance that is unparalleled.
2) Thirukkural contains great moral values that ourshine any book in the world. Compared to Quran that spews venom on the people who do not accept quran, Thirukkural contains no such anger, venom, ill will to the people.
3) Immediate impact the Thirukkural creates in the reader irrespective of what religion he beleives in is immense. It makes the muslims feel bad for their religion and want to get out of Islam.
4) It contains so many scentific things like "சுழன்றும் நேர்ப்பின்னது உலகம்” which says the world revolves around itself. Compared to that you cannot find a single quote from Quran that says Earth revolves around itself. Contrary, it says sun and moon revolves around earth which is totally unscientific. And mohammad explains his quran that Sun goes to the feet of the allah when it sets in the west. Is that so Aashiq? Who would want to call themselves as Muslims if this is quran and Mohammad? it is not surprising that the Muslims are forcibly kept inside Islam.
Muslims feel afraid of getting out of islam because they are afraid that the stupid people like Aashiq would kill them as per the orders of Mohammad.

ஆஷிக் இங்கே அஸ்கர், சாதிக், செங்கொடி போன்றோர் கூறும் எதனையும் படிக்கமாட்டார். கேட்கமாட்டார். அவர்கள் கூறுவதற்கு பதில் எழுதமாட்டார். இவர் இங்கே எழுதுவதெல்லாம் ஏற்கெனவே பல இஸ்லாமிஸ்டுகள் இணையம் முழுவதும் ஒரே மாதிரி எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அதனையே இங்கே கட் அண்ட் பேஸ்ட் செய்துகொண்டிருக்கிறார். இவர் சொந்த மூளையை உபயோகப்படுத்துவதில்லை.

1) மனிதர்களுக்கு ஏதேனும் சொல்லவேண்டுமென்றால், ஏன் கடவுளுக்கு நடுவே இன்னொரு மனிதன் தேவைப்படுகிறான்? அவரே நேராக ஏன் சொல்ல முடிவதில்லை? ஏன் அவருக்கு வாய் இல்லையா? அதிலும் இங்கே அல்லா நேராக முகம்மதிடம் சொல்வதில்லை. இடையே காப்ரியேல் என்று இன்னுமொரு ஆள் தேவைப்படுகிறார். கடவுள்தான் இதனை சொல்லியிருந்தால் ஏன் அவரால் நேராக மனிதர்களிடம் கூற முடியவில்லை?

2) கடவுளால் நேராக மனிதர்களிடம் பேசுவதில் ஏதோ பிரச்னை இருக்கிறது என்றே வைத்துக்கொள்வோம். கடவுள் முகம்மதுவிடம் எதுவும் கூறவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த விஷயங்களை எல்லாம் முகம்மதுவே உருவாக்கினார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்படியாக இருக்கும்போது, இப்போது ஒருவர் உண்மையிலேயே கடவுளால் அனுப்பப்பட்டால் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது?

3) கடவுள் முகம்மதிடம் கூறிய செய்தி பசிபிக் தீவுகளில் இருப்பவர்களிடம் சென்றடைய 1400 வருடங்களாக ஆகியிருக்கின்றன. உலகத்தார்களுக்கு அனைவருக்கும் சொல்லவேண்டிய செய்தி இவ்வளவு தாமதமாக ஏன் செல்கிறது? மனிதனது கண்டுபிடிப்பில் ஒரே வினாடியில் உலகம் முழுவதும் ஒரு செய்தியை பரப்ப முடியுமென்றால், ஏன் கடவுளுக்கு இவ்வளவு தாமதமாகிறது?

விடை என்னவென்றால், கடவுள் முகம்மதிடம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. எல்லாம் முகம்மது விட்ட டுபாக்கூர்

1 கருத்து:

rajan சொன்னது…

i once tried to read through a quran translation in english. at least in 2 or 3 places, i found the phrase-" seize them and kill them". in one instance it referred to killing any muslims who convert to other faith. so, it is very simple- Quran is anti constitutional. in india, any citizen is free to follow any faith he chooses to. a born hindu can convert to christianity or islam. similarly others born in islam/christianity/sikhism can also convert to the faith they choose or become atheists/agnostic. but Quran makes it impractical for muslims to convert or denounce islam. such persons shud be killed by true muslims , as per Quran! what a way to live!